به که می مانی

به که می‌مانی؟
وقتی آسمان عشوه می‌کند
و ابرها
صاعقه بر لب
اشگی زنانه می‌ریزند
و من
     شاعر شاعر می‌شوم.

هر قدم حرفی‌است
هر سنگفرش واژه ای
هر کوچه سطری و
هر خیابان شعری.

با که می‌مانی؟
در کفش‌های سنگین و
                              شعرهای متبلور
عصاکش واژه‌ها
دیری‌است
             در فرود معنایی
                                 مرده است.

به که می‌مانی؟
با که می‌مانی؟
وقتی آسمان خیس
چتری از مرگ بر سرت گرفته است؟

/ 2 نظر / 20 بازدید
فارسی

شعری را که در خانه ی اجاره ای گفته شده باشد، از صد فرسخی می شناسم.براهنی

دبیرخانه جایزه ادبی ایران

مهدی حسنی باقری عزیز سلام شما از طرف اهالی جایزه ادبی دعوتید به شرکت در دومین فراخوان جایزه ادبی ایران ، امیدواریم که افتخار چاپ مجموعه آثار شما را به صورت کامل یا چاپ تک اثر در کنار داستان نویسان و شاعران مطرح ایرانی داشته باشیم . امسال در مجموع ده میلیون تومان جایزه به برگزیدگان دومین جایزه ادبی ایران اهدا خواهد شد و امیدواریم شما یکی ازبرگزیدگان این رخداد ادبی بزرگ در کشور باشید. www.jayezeyeadabi.com