گاهی وقت‌ها

    گاهی وقت‌ها فقط يک هوس که نمی‌دانی از کجا می‌آيد دامنت را می‌گيرد و آواره‌ات می‌کند . دست به دامان حافظ و سعدی می‌شوی ، اليوت و پاز را به کمک می‌خواهی و دل در گرو موسيقی يک گروه خيلی خيلی دور می‌سپاری.

   چقدر بسته‌ام.پوشيده‌ام. عريانم. پنهانم. آشکارم... گاهی اين واژه‌های دستپاچه فقط به زمينت می‌زنند. عصايی نيستند که در کوچه‌سطرها به پيشت برند. گاهی وقت‌ها چيزی می‌شکند، چيزی سر ريز می‌کند، چيزی سر می‌رود. نمی‌دانم اندوه پرنده‌ای‌است يا شادی؟ اما هميشه پنجره‌ای هست با درختی  و دو يا سه پرنده...

/ 5 نظر / 5 بازدید
Solh

همــوطنان :همانطور که اطلاع داريد چند نفر از کسانی که مدت ۸سال خاتمی را همواره حمايت ميکردند و بر سر سفره آخوندها مينشينند(محسن سازگارا بنيان گذار سپاه پاسداران) اطلاعيه را انتشار دادن و خواهان يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين الملل برای تشکيل محلس موسسان بمنظور تدوين پپش نويس يک قانون اساسی با رای آزاد مردم هستندو در مقدمه همچنين تغيير نظام به عهده محلس موسسان گذاشته شده است .اين حضرات بخوبی اصل ۱۷۷قانون اساسی رژيم طالبانی ايران را خوانده اند و ميدانند با وحود بک نفر که ۲۶سال ايران را به گروگان گرفته نمی شود تشکيل محلس موسسان داد لطفا خاک به چشم مردم هم چون گذشته نپاشيد ٫ با اين شعار و ترفندهيچکس حاضرنيست پای صندقهای رای رياست حمهوری در آينده نزديک حاضر شود .مردم يک کلام خواهان سرنگونی رژيم طالبانی ايران با نظارت نيروهای بين الملل هستند نه برگزاری محلس موسسان.

سيد علي ميرافضلي

سلام مهدی جان. مرا ببخش که دير کرده ام. ظاهراً جوشايی رفته است و حسابی تنها شده‌ای. من مدتی است که به سرچشمه نقل مکان کرده ام. سری بزن.

Solh

همـــــــوطـــن فـــــريــــــاد: اعتراض کانون وبلاگ نـويسان ايــران به دستگيـری نجمه اميـدپرور نويسنده وبلاگ طلوع آزادی و همسر محمد رضا نسب عبداللهی وبلاگ نويس زندانی به تاريخ 10 اسفند توسط نيروهای وزارت اطلاعات رژيم طالبانی بازداشت و به زندان انتقال داده شد. با توجه به سابقه دستگيريها و شکنجه های وبلاگ نويسان قبلی شکنجه و آزار و اذيت نجمه اميدپرور که باردار نيز می باشد بسيار جدی است. پن لاگ اعتراض و نگرانی شديد خود را به دستگيری اين زوج وبلاگ نويس و همچنين سرنوشت تمامی وبلاگ نويسان در بند اعلام می دارد و خواهان آزادی بی قيد و شرط نويسندگان مزبور است. لازم به يادآورست که آرش سيگارچی،مجتبی سميعی نژاد،مجتبی لطفی از وبلاگ نويسان و وب نگاران، همچنان در بند می باشند. ما از تمام آزاديخواهان و فعالان حقوق بشر خواهان حمايت و پی گيری وضعيت وبلاگ نويسان در بند می باشيم. کانون وبلاگ نويسان ايران

abrahim

باسلام سال نو مبارک.