1

کاش مرگی باشد در پی مردن

تحمل آن همه زندگی

                              کار دشواری است.

 

2

گاه می‌گویم:

گلی کوچک ، پشت سنگی ، در بیابان بی انتها ، چه گمنام است.

(یاد خودم می‌افتم)

 

3

تهی بودن و تنهایی:

فلسفه اشراق گل پاییزی.

 

4

وقتی غمگین می‌شوم به پسته‌زار می‌روم.

آن همه پسته خندان شاید

                                     کاری بکند.

/ 0 نظر / 2 بازدید