# کوتاه_سروده_ها

کی؟

نگاه می‌کنم به دماسنج. پیشرفت رنگ نارنجی برگ تاک‌ها را اندازه می‌گیرم. چند روز دیگر مانده است؟ کلاغی در دوردست قارقار کرد و پرید.
/ 0 نظر / 8 بازدید