# شعر_نو

آخرالزمان

جنگل علف‌های هرز کتابخانه ورق‌های باطله گله گرگ‌ها کندوی زهر.   بیداری شب و                     گٍل‌اندود آفتاب. گلوله‌های سربی به جای ستارگان . منورهای افشاگر در نقش ماه.   اینگونه ترسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

نزدیک منی

میان «تلخه» ها یافتمت در سرخوشی «شیرین‌بیان»ها در سادگی « پنجه‌کلاغ»ها در خنده سوزن سوزن «آدور»ها؛                                                وقتی بارانی سبک می‌بارید.   نزدیک منی! چون شباهت رنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید