# شعر_نو
خسته در طاقت طاق شکیبایی. تشنه در ساحت خیس بارانی. گرسنه در صدای سخت جویدن‌ها.   لشگر ملال در سواد آبادی‌ام؛ اندک یاران برجا مانده: کبوتری ، کاکلی مرده بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

لحظه

نه زمان را می‌شناسم، نه رقت‌اش را در مکان. پاییز است گنجشگان لحظه‌هایم را                                 غلیظ کرده‌اند. ١٣٨۴-شریف آباد
/ 0 نظر / 9 بازدید