# شعر_نو

آخرالزمان

جنگل علف‌های هرز کتابخانه ورق‌های باطله گله گرگ‌ها کندوی زهر.   بیداری شب و                     گٍل‌اندود آفتاب. گلوله‌های سربی به جای ستارگان . منورهای افشاگر در نقش ماه.   اینگونه ترسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید