آخرالزمان

جنگل علف‌های هرز

کتابخانه ورق‌های باطله

گله گرگ‌ها

کندوی زهر.

 

بیداری شب و

                    گٍل‌اندود آفتاب.

گلوله‌های سربی به جای ستارگان .

منورهای افشاگر

در نقش ماه.

 

اینگونه ترسیم می‌کنند آخرالزمان را:

مرگ سوشیانت

پیروزی اهریمن...

/ 0 نظر / 13 بازدید