در ساحت شمش 4

1

و جهان فراخ است.

اگر راهی آشکار بسته ،

راههای پنهانِ باز

                       بسیار است.

بسیار ، بسیار ، بسیار.

 

2

آبِ آبم،

باغِ باغ.

اگر پر غم

               اگر شاد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید