کی؟

نگاه می‌کنم به دماسنج.

پیشرفت رنگ نارنجی برگ تاک‌ها را اندازه می‌گیرم.

چند روز دیگر مانده است؟

کلاغی در دوردست

قارقار کرد و پرید.

/ 0 نظر / 2 بازدید