سه کوتاه ـ سروده

1

سه ردیف کوه

تا آسمان غروب.

همیشه رفته‌ام این راه را.

 

2

بنفشه ، بنفشه، بنفشه،

زرد، سفید، قرمز.

بنفشه ، بنفشه، بنفشه.

 

3

خواب دیده‌ام ، خواب

اینهمه

            خواب را.

/ 0 نظر / 3 بازدید