پنجره باز

بدهکار تنها چراغ روشن این حوالی است

آفتابی نیست

انبوه برگ های خاموش

رگبرگ های روزی خیالی اند

در صف غنچه های نشکفته.

 

شب از هر طرف گریبان می گیرد

واژه ها ی بسته در سراشیب انهدام

شاعر

نقش برجسته قاشقی طلایی است با صدایی خرد بر جدار پوسیده فنجان

آه شب

آه شعر

آه شعور

آه معرفتی که نمک بر زخم «شبانه ها» می ریزی.

 

من

پیوسته از پنجره ای بسته می سرایم

پنجره های باز

بدهکار اندوهند و چراغ های خاموش.

 

در صف غنچه های نشکفته

دراندوه واژه ای شاعرمی میرد

در صف غنچه های نشکفته

رگبرگ های نور

تلخی صبحی را مزه مزه می کنند.

 

شاعر!

فنجانت را پر کن از واژه های تلخ.

 

1شهریور 1388 شریف آباد

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
حمید یوسفی

سلام.در این روزهای تلخ شعر شبانه شما بسیار تاثیرگذار است.

س.ب.

سلام و درود بر تو و شریف آباد من پیوسته از پنجره ای بسته می سرایم پنجره های باز بدهکار اندوهند و چراغ های خاموش .........زیباست........... حتی آواز دوست داشتنی­ات را زمزمه مکن اختناق تنها با یک لغزش زبان، اتفاق می­افتد.

دور از وطن

سلام شما شریف ابادی هستین؟؟؟؟؟