چند شعر

۱

افق

یا پرنده کوچک،

کدام حقیقی ترند؟

باد امواج کاج و سپیدار را

بر ساحل شهر می‌کوبد.

برگی از دور دست باران خورده

رویای امروز من است.

من

یا رویای کوچک‌ام؟

کدام حقیقی ترند؟

۲

به تماشای جهان می‌آیم

چشمی خواب و

چشمی بیدار.

قلمرو غروب

حکومت حشره و گیاه و حیوان است.

نقش ریز من  کنار تو...

به تماشای جهان می‌آیم.

چشمی گناه و

چشمی مغفرت.

۳

هر آن که بی‌خبر تر

سبک تر.

چون ماهی در آب و

ماه در آسمان و

ماهی یله در تقویمی که هیچ نامی ندارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید