اضطراب

...حوصله‌های مشکوک
بوسه‌های دور
کفش‌های جفت
پچ پچ های طولانی و
قیچی آوازی که
            افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق را
م ی‌ب ر د.

...ته مانده روز
کج سلیقگی آفتاب بر لب بام
دست در بغل
اندوه پاییزی طولانی.

...فصل رو به پایان نزدیک و
نزدیکی فصل رو به آغاز دور...

ـ با تو
چه دورها نزدیک،
چه نزدیک‌ها دور...

 

شهریور ماه ۱۳۸۱-شریف آباد

/ 1 نظر / 11 بازدید
سيد علي ميرافضلي

سلام. بهار/ يادآور لبخند کسی است/ روز و روزگارتان بهاری باد. شعرت خيلی قشنگ است. دست مريزاد+