پاییز

دیروز هیاهوی نزدیک باران در باغ.

امروز

سکوت سپیده در دور دست.

باد نمی‌وزد.

پرنده نمی‌خواند.

برگ‌های نمناک فروریخته نجوا می‌کنند:

پاییز، پاییز، پاییز.

/ 1 نظر / 12 بازدید
سیدباقری

رگ‌های نمناک فروریخته نجوا می‌کنند: پاییز، پاییز، پاییز. زیباست................درود.......درود