گربه بودن...

   البته گربه بودن هم مهم است. درست مانند درخت بودن و سنگ بودن و آدم بودن. اصلا من خوشم می‌آید از این «بودن» ها.(میو). اما یک چیزی هست که مرا آزار می‌دهد و آن چگونگی ساختن این بودن‌ها است. البته نمی‌خواهم وارد مباحث پسا استعماری بشوم(میو ) اما از انصاف نگذریم همه این بودن‌ها را شما آدم ها درست کرده‌اید ؛ و از جمله این گربه بودن را. من دلم می‌خواست ساعت‌ها و روزها در این باره با شما حرف بزنم... همین جمله و خواسته را هم شما ها درست کرده‌اید. اصلا این که من گربه هستم یا چیز دیگر را هم شما آدم هادرست کرده‌اید و الا من چه می‌دانستم که اصلا گربه بودن یعنی چه ؟ من فقط می‌دانم که موش‌ها را دوست دارم . این را دیگر شما آ دم ها از من یاد گرفته‌ای...

cat05.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
اميرحسين نيکزاد

"اَلنّهایاتُ هِیَ الرّجوعُ الی البدایاتِ" با یک غزل به روزم و منتظر.