نزدیک منی

میان «تلخه» ها یافتمت

در سرخوشی «شیرین‌بیان»ها

در سادگی « پنجه‌کلاغ»ها

در خنده سوزن سوزن «آدور»ها؛

                                               وقتی بارانی سبک می‌بارید.

 

نزدیک منی!

چون شباهت رنگ گل آدور با گل سرخ.

نزدیک منی!

امروز از ناودان هوشیاری فوران می‌کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید