ورق زد و به آسمان نگاه کرد:

ستارهای خندان، عبوس ، پرحرف ، خاموش...

 

پاییز به انتها رسیده بود.

دیگر هیچ پسته دهان بسته‌ای

                                            خندان نمی‌شد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
سیدباقری

سلام............. پاییز به انتها رسیده بود. دیگر هیچ پسته دهان بسته‌ای خندان نمی‌شد............ ماها که در باغ امین آباد قدم زده ایم بهتر از هر کسی این تصویر و تصور را می فهمیم...............درود