آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

کوتاه سروده‌ها

١)

پروانه ای ناشناس

میان گلهای ایستگاه راه آهن.

 

2)

سنجاقک کوچک

بر انگشت بزرگ من.

 

3)

چراغ کوچک،

سایه

     بزرگ

              من.

 

4)

لاک پشت آهسته و

خرگوش سریع…

قصه عمر بیهوده!