آفتاب پسته‌زار

شعر و نوشته‌های مهدی حسنی باقری

بوی آفتاب

هوا

       بوی آفتاب می‌دهد

زمين نمناک است وجای بوسه‌ها

می‌ماند تا برف سال آينده.

نگفتی نمی‌آيی

وقتی کفش‌های بی‌جوراب من

خواب‌های عريان می‌ديدند.

 

هوا

     بوی آفتاب می‌دهد

پاهای عريان من

دنبال

       جای

                  بوسه‌ها...